Tag: covidcompensation

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಾಗದ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ  ಗ್ರಾ.ಪಂಗಳಿಂದ ತಲಾ ರೂ.50...

ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಾಗದ ದುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ  ಗ್ರಾ.ಪಂಗಳಿಂದ ತಲಾ ರೂ.50 ಸಾವಿರ ವಸೂಲಿ ಪಿಡಿಓಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ  ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರ ಮಹಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಆಗ್ರಹ