ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಜಾಂಬವ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿ ನಿಧನ

ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಜಾಂಬವ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿ ನಿಧನ
ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಜಾಂಬವ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುನಿ ನಿಧನ
ಶ್ರೀ ಮಾರ್ಕಂಡ ಮುನಿ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನಿಧಾನವಾದರೂ ಹಿರಿಯೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀ ಆದಿಜಾಂಬವ ಬೃಹನ್ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಗಳಿಗೆ 75 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು.