Tag: ct-ravi

ತುಮಕೂರು

” ರಾಜಕಾರಣ ಜಾರು ಬಂಡೆ ಇದ್ದಂತೆ,ಏರುವುದು ಕಷ್ಟ,  ಆದರೆ ಇಳಿಯುವುದು...

ಅಭಿನಂದನಾ ಗ್ರಂಥ ಬಿಡುಗಡೆ- ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ  .