Tag: multiplex

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಅಮಾನಿಕೆರೆಯ ರಾಜಕಾಲುವೆಗೆ ಕೀಟ,ಕಳೆನಾಶಕ ತಯಾರಿಕಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ವಿಷಕಾರಿ...

ಕಾಲುವೆ ನೀರು ಕುಡಿದ ಕುರಿ ಸಾವು- ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ತೇಲಿದ ಹಾವು- ಕಣ್ಣು,ಚರ್ಮ ಉರಿತ