Tag: high court justice

ತುಮಕೂರು

‘ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣ ಶೀಘ್ರ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಿ’ - ಹೈಕೋರ್ಟ...

‘ಬಾಕಿ ಪ್ರಕರಣ ಶೀಘ್ರ ಇತ್ರ‍್ಥಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಿ’