Tag: survey number 35/1

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಬಟವಾಡಿ ಸರ್ವೆ ನಂ. 35/1ಬಿ ಪಾರ್ಕ್ 10 ಸೈಟ್‌ಗಳಾಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ...

ಆದರೆ ತುಮಕೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಘಟನಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊದಲೇ ಪಾರ್ಕ್ ಸೈಟ್ ಭೂ ಹಗರಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕರ ಟ್ವಿಸ್ಟ್...