Tag: dr.rahmat-tarikere

ರಾಜ್ಯ

  ವಿದ್ವಾಂಸ ಮುಜಾಫರ್‌ ಅಸ್ಸಾದಿ

ತನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ, ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರೊ. ಅಸ್ಸಾದಿ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ....