Tag: rahul gandhi

ಪುರವಣಿ

ರಾಹುಲ್‌ ಅನರ್ಹತೆ: ಭವಿಷ್ಯದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಒಳಿತಲ್ಲ

ಭಾರತ್‌ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ರಾಹುಲ್‌ ಗಾಂಧಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ನಡುವೆ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು