Tag: srinivas karkala

ಕಿನ್ನರಿ

ಸಿದ್ಧಿಖಿ ಕಪ್ಪನ್‌ : 2 ವರ್ಷದ  ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಯಾರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ?

   ಕೇರಳದ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಿದ್ದಿಖಿ ಕಪ್ಪನ್ ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಭಾಗ್ಯ ದೊರಕಿತು