Tag: ondu galie

ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ

ಕುಚ್ಚಂಗಿ ಪ್ರಸನ್ನ : “ಸೂಲು ತಪ್ಪಿದರೆ ಗೊಡ್ಡಲ್ಲ” ಅನ್ನುತ್ತಲೇ...

ಕೋಳಿ ಕೂಗನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಲವಲ್ಲ ಇದು