Tag: tigers in ankasandra

ರಾಷ್ಟ್ರ

ಅಂಕಸಂದ್ರ ಪ್ರಕರಣ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗಳಿರುವುದು ನಿಜ

ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಹುಲಿ ಪ್ರಬೇಧವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಗರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ