Tag: Manjunath HV

ಅಂಕಣ

ಮರ್ಯಾದೆಗೇಡು ಹತ್ಯೆ ಮತ್ತು ಜಾತಿಯ ಕೇಡು

ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ನೊಂದಿರುವ ಸಮುದಾಯದವರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಗಳನ್ನೇ ಕೊಂದು, ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿ ಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದಂತಹ ಜಾತಿಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದೆ...