ಕಿನ್ನರಿ

ರಿಸರ್ವೇಶನ್

story on covid and nurses

  ತೊಂಭತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಂಗಪ್ಪ ಹೆಗಡೆ ಮಾತುಗಳು...

ತೇಜಸ್ವಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಹೆಗಡೆಯವರ ಮಾತುಗಳು

ಮನಃಸಾಕ್ಷಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದರ ಕುರಿತು..,

'ನ್ಯಾಯನಿರ್ಣಯ'ಗಳು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಸತ್ಯವಲ್ಲ; ಈ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಅನೇಕ ಸಲ ಸರ್ವಸಮ್ಮತವೂ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಲಾಖಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲೇ ಹನಿಮೂನ್!

ಆತ್ಮ ಕಥನ-ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ,ಐಎಎಸ್(ವಿ)

ಮುರಾರ್ಜಿದೇಸಾಯಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಸ್ವಮೂತ್ರಪಾನದ ಪ್ರಯೋಗ

ಅರವತ್ತರ ಹಿನ್ನೋಟ -ಡಾ.ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಇವರ ಆತ್ಮ ಕಥನಾ

  ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಲೆ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರ...

ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನ ನೂರೆಂಟು ನೆನಪು ಸಿ.ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ

ನಿರಾಡಂಬರತೆಯೇ ಕಲಾವಿದನ ಸಹಜ ಸುಖದ ಆಭರಣ

ಕೇಶವಮಳಗಿ-ನಿರಾಡಂಬರತೆಯೇ ಸಹಜ ಸುಖದ ಆಭರಣ

ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದವರು !

ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹದವಾಗಿ ಬೆಂದವರು !

‘ವಿವೇಕ’ ಬೇಕಿರುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕಲ್ಲವೇ ? 

‘ವಿವೇಕ’ ಬೇಕಿರುವುದು ಸಮಾಜಕ್ಕಲ್ಲವೇ ? 

ಕಾರ‍್ತೀಕ ಮಾಸದ ಒಂದು ಇಳಿಸಂಜೆ

ಕಾರ‍್ತೀಕ ಮಾಸದ ಒಂದು ಇಳಿಸಂಜೆ

ಮೊರ್ಬಿ ಎಂಬ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ತೂಗು ಸೇತುವೆ

ನಾ ದಿವಾಕರ -ಲೇಖನ-ಮಾರ್ಬಿ ಸೇತುವೆ