ಕಿನ್ನರಿ

ಮತದಾರರೂ ಲಂಚಕೋರರೇಅಲ್ಲವೇ?!

ಮತದಾನದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ

ಅದಾನಿ : ಈಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ

 ಅದಾನಿ ಕಂಪನಿಯ ದಗಾಕೋರತನಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು

ಕೈಬಿಟ್ಟ ಕೋವಿ

ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕನಾಗಿ ಲಂಕೇಶ್ ರ ನಿಲುವು

ಹಳ್ಳಿ ಹೈದನ ನೂರೆಂಟು ನೆನಪುಗಳು

ರಾಜ್‌ ರವರ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿಯ ಗುಟ್ಟು

‘ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ನದಿ ತೀರ’ ತೊರೆದ ‘ಸಾರಾ’

' ಸಾರಾ ಅಬೂಬಕರ್ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬರ್ತಿದಾರೆ,  ಆಫೀಸ್ ಬಾಯ್ ಗೆ ಅವರ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲ, ಅಂಕಿತಾ ಬುಕ್ ಶಾಪ್ ಹತ್ರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗೆ‌ಹೋಗಿ ಕರೆದು ತಾ ' ಅಂದರು. 

ನಿಮ್ಮ ಔದಾರ್ಯದ ಉರುಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಲುಕುವುದಿಲ್ಲ."

(ಗಾಂಧಿಯವರೊಂದಿಗಿನ ಸರಣಿ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ)